Zapisnik s 22-19 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 3. srpnja 2019.

DNEVNI RED

 1. Ovjera zapisnika
 2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 3. Utvrđivanje postojanja javnog interesa za obavljanje djelatnosti radija po provedenom javnom pozivu za područje:
 4. grada Bakra,
 5. Preloga, Donjeg Kraljevca, Goričana, Svete Marije, Domašinca, Velikog Bukovca i Donjeg Vidovca,
 6. šireg područja grada Benkovca,
 7. šireg područja grada Karlovca,
 8. grada Varaždina,
 9. šireg područja grada Požege,
 10. grada Zadra,
 11. šireg područja grada Velike Gorice,
 12. dijela grada Dubrovnika
 13. Prijedlozi studija opravdanosti za davanje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga radija za područja:
 14. grada Bakra,
 15. šireg područja grada Benkovca,
 16. šireg područja grada Karlovca,
 17. grada Varaždina,
 18. šireg područja grada Požege,
 19. grada Zadra,
 20. šireg područja grada Velike Gorice,
 21. dijela grada Dubrovnika
 22. Prijedlog odluke o početku postupka javne nabave usluge održavanja informacijskog sustava pružatelja medijskih usluga – evidencijski broj nabave E-MV 01/19
 23. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave usluge pružanja udomljavanja i visoke raspoloživosti ISPO za jednogodišnje razdoblje – evidencijski broj nabave BN 19/2019
 24. Prijedlog odluke o upisu i odbijanju upisa pružatelja elektroničkih publikacija u Knjigu pružatelja i ispisu pružatelja elektroničkih publikacija iz Knjige pružatelja
 25. Usvajanje troškovnika vezanog za održavanje Okruglog stola i predstavljanja internet stranice zeneimediji.hr
 26. Nacrt prijedloga Sporazuma o suradnji na osmišljavanju, pokretanju i funkcioniranju internetskog portala zeneimediji.hr između Agencije za elektroničke medije i partnera
 27. Prijedlog odluke o donaciji, rashodovanju i isknjiženju upotrebljivih osnovnih sredstava
 28. Razno