Zapisnik s 21-22 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 20. svibnja 2022.

Dnevni red:

 1. Otvaranje ponuda temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija br. 01/22
 2. Ovjera zapisnika
 3. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 4. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave usluge ispitivanja, pregleda, analize praćenja i nadzora općih i komercijalnih TV programa na nacionalnoj razini
 5. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave usluge praćenja tiskanih medija, Internet portala te TV i radio emisija
 6. Utvrđivanje postojanja javnog interesa temeljem poziva za iskazivanje javnog interesa za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge digitalnog radija DAB+
  za multiplekse MUX1, DA0, DB0-DC0, DD0, DE0, DF0 i DG0
 7. Financijski plan Agencije za elektroničke medije za razdoblje od 2023. do 2025.
 8. Prijedlog odluke o upisu pružatelja elektroničkih publikacija u Knjigu pružatelja
 9. Razno