Logo
  • hr
  • en

Zapisnik s 21-20 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 14. svibnja 2020.

DNEVNI RED

            Dnevni red je jednoglasno usvojen

Ad. 1.             Jednoglasno je odlučeno:

                        Ovjerava se zapisnik s 20-20 sjednice Vijeća.

Ad. 2.             Jednoglasno je odlučeno:

  1. Po pritužbi zbog navodne cenzure, pristranog i neprofesionalnog izvještavanja na Hrvatskom radiju Vukovar, nakladnika Hrvatski radio Vukovar d.o.o. i u Vukovarskim novinama, utvrđeno je da nema kršenja ZEM-a (pritužba nije specificirana jer iz nje nije jasno na koji medijski sadržaj se točno odnosi).
  2. Po pritužbi na članak „Ova je namirnica kraljica prehrambene piramide koja je othranila generacije Hrvata, a evo zašto bismo joj se hitno trebali vratiti!“ objavljen dana 7. svibnja 2020. na stranicama elektroničke publikacije tportal.hr, utvrđeno je da nema kršenja ZEM-a.
  3. Po pritužbi na blokiranje Facebook profila i deaktivaciju računa bez valjanog objašnjenja ili razloga, utvrđeno je da nema kršenja ZEM-a (Agencija nema nadležnost nad platformama).
  4. Po pritužbi na elektroničku publikaciju Sinjskarera.hr zbog kršenja odredbi Zakona o medjima, utvrđeno je da nema kršenja ZEM-a (pritužba nije specificirana jer iz nje nije jasno na koji medijski sadržaj se odnosi).

Ad. 3.             Jednoglasno je odlučeno:

Daje se trgovačkom društvu Studio F.B.A. d.o.o., Ede Murtića 4, ZAGREB, OIB: 53197139576, dopuštenje za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog programa za kanal ADRIA MUZZIK.

Dopuštenje se izdaje na razdoblje od deset godina.

Ad. 4.             Jednoglasno je odlučeno:

Na temelju članka 80. stavak 2. i 3. ZEM-a i članka 9. stavak 1. Pravilnika o upisniku pružatelja medijskih usluga, elektroničkih publikacija i neprofitnih proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa u Knjigu pružatelja elektroničkih publikacija upisuje se:

  • Institut Saveza za tranzicijska istraživanja i nacionalnu edukaciju – Institut STINE – www.stina.hr
  • Udruga za promicanje baštine Primorski Hrvat – www.primorskihrvat.hr

Na temelju članka 80. stavak 2. i 3. ZEM-a i članka 9. stavak 1. Pravilnika o upisniku pružatelja medijskih usluga, elektroničkih publikacija i neprofitnih proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa odbija se upis u Knjigu pružatelja elektroničkih publikacija:

Ad. 5.             a) Na prijedlog gđe. Malenice ažurirat će se analiza pružatelja elektroničkih publikacija.

b) G. Tomljenović je informirao Vijeće da su zbog pandemije Dani medijske pismenosti u organizaciji AEM-a i Unicefa, održani na daljinu. Između ostaloga, snimljeno je 12 video predavanja koja su korištena u nastavi na daljinu, pripremljena  su četiri nova edukacijska materijala (radionice za roditelje, sexting i sextortion, ideološki izazov, kritičko razmišlje u digitalnom okruženju) i infografika sa savjetima za lakše snalaženje u medijskom prostoru u kriznim vremenima. Pokrenuta je i internetska kampanja s ciljem osnaživanja građana za kritičko promišljanje, prepoznavanje dezinformacija te sigurno i odgovorno korištenje interneta. Bilježi se i povećani interes za portal medijskapismenost.hr koji je u travnju imao 85 tisuća jedinstvenih korisnika.