Zapisnik s 20-22 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 12. svibnja 2022.

Dnevni red:

  1. Ovjera zapisnika
  2. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave uredskog materijala
  3. Zahtjev društva Hrvatski telekom d.d. za dobivanjem dopuštenja sa satelitski, internetski, kabelski i drugi oblik prijenosa audiovizualnog programa za televizijski kanal MAXSport 1
  4. Zahtjev društva Hrvatski telekom d.d. za dobivanjem dopuštenja sa satelitski, internetski, kabelski i drugi oblik prijenosa audiovizualnog programa za televizijski kanal MAXSport 2
  5. Razno