Logo
 • hr
 • en

Zapisnik s 20-20 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 6. svibnja 2020.

DNEVNI RED

            Dnevni red je jednoglasno usvojen

Ad. 1.             Jednoglasno je odlučeno:

                        Ovjeravaju se zapisnici s 18-20 i 19-20 sjednice Vijeća.

Ad. 2.             Jednoglasno je odlučeno:

 1. Prima se na znanje analiza sedam dana programa emitiranog u razdoblju od 30. ožujka do 5. travnja 2020. nakladnika Kulturno informativni centar Gospić d.o.o. 
 2. Po pritužbi na Faktograf.hr koji se kako se navodi u pritužbi stavio iznad zakona i selektivno ideološki cenzurira i blokira stručna mišljenja, utvrđeno je da nema kršenja ZEM-a.
 3. Po pritužbi na tri elektroničke publikacije zbog širenja lažnih vijesti; slikedrustva.com (27. travnja 2020.), hrsvijet.net (28. travnja 2020.) i croativ.net (27. travnja 2020.), utvrđeno je da će se pružateljima navedenih elektroničkih publikacija proslijediti zahtjev za upis u Knjigu pružatelja elektroničkih publikacija.
 4. Po pritužbi radi nemogućnosti kontaktiranja uredništva elektroničke publikacije svakodnevno.me i ispravka objavljene informacije vezano za tekst pod naslovom KSENIJA ORGANIZIRA SUSRETE S IZBJEGLICAMA U LOKALNOJ KNJIŽNICI „Migrante i ljude iz susjedstva spajam u zajedničkom pričanju priča“ objavljen dana 20. prosinca 2019., utvrđeno je da će se pružatelju navedene elektorničke publikacije proslijediti zahtjev za upis u Knjgu pružatelja elektroničkih publikacija.
 5. Po zaprimljenom očitovanju nakladnika 24sata.d.o.o. na članak „Stravična snimka iz Zagreba: Cipelarili ga, mogli su ga ubiti“ zbog objave uznemirujućeg videozapisa na naslovnici elektroničke publikacije 24sata.hr bez primjerenog upozorenja, predmetnom nakladniku se izriče opomena radi kršenja čl. 15. st. 1. i 2. Pravilnika o zaštiti maloljetnika u elektroničkim medijima.

Ad. 3.             Jednoglasno je odlučeno:

Raspisuje se poziv za iskazivanje javnog interesa za obavljanje  djelatnosti pružanja medijske usluge televizije za područja:

 • grada Šibenika
 • dio Dubrovačko-neretvanske županije

Rok za dostavu iskazivanja interesa je najkasnije do 6. lipnja 2020. godine (zaključno do 12 sati).

Ad. 4.             Jednoglasno je odlučeno:

Raspisuje se poziv za iskazivanje javnog interesa za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija za područja:

 • općine Maruševec i Vidovec te sjeveroistočni dio grada Ivanca
 • općine Pitomača te Špišić Bukovica, Kloštar Podravski i Podravske Sesvete
 • općine Marija Bistrica te Zlatar Bistrica i Konjščina
 • grada Pule
 • općine Blato
 • grada Iloka
 • grada Virovitice
 • šire područje grada Karlovca (gradovi Karlovac, Duga Resa, Ozalj i Jastrebarsko, te općine Krašić i Netretić)
 • šire područje grada Zaprešića (grad Zaprešić, općina Brdovec, općina Pušća te zapadni dio grada Zagreba)
 • Dubrovačko-neretvanske županije
 • Primorsko-goranske županije

Rok za dostavu iskazivanja interesa je najkasnije do 6. lipnja 2020. godine (zaključno do 12 sati).

Ad. 5.             Jednoglasno je odlučeno:

U Povjerenstvo za ocjenu prijava pristiglih temeljem Javnog poziva za ugovaranje novinarskih radova u elektroničkim publikacijama biraju se:
Anita Malenica, članica Vijeća za elektorničke medije, predsjednica Povjerenstva

Mislav Miholek, novinar

                   Ivana Petrović, novinarka

                   Davor Ivanković, novinar

                   Mato Jerkić, novinar

                   Robert Mihaljević,  novinar

                   Gordana Škaljac Narančić, novinarka

Sedmeročlano Povjerenstvo za ocjenu pristiglih prijava zaduženo je za analizu i ocjenjivanje prijava za Program ugovaranja novinarskih radova, kao i praćenje, savjetovanje i izvještavanje o objavljenim radovima, te evaluaciju dostavljenih izvještaja. Članice i članovi Povjerenstva, izuzimajući gđu. Anitu Malenicu, za svoj rad dobit će novčanu naknadu u visini od 5.000,00 kn brutto.

Ad. 6.             Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave.