Logo
  • hr

Zapisnik s 19-19 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 22. svibnja 2019.

DNEVNI RED

  1. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  2. Prijedlog odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju broj 01/17 za 2018. godinu za pružatelja medijske usluge Udruga za promicanje medijskog pluralizma 808
  3. Prijedlog odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju broj 01/17 za 2018. godinu za pružatelja medijske usluge Jadranski radio d.o.o.
  4. Prijedlog odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju broj 01/17 za 2018. godinu za pružatelja medijske usluge Solo FM d.o.o. u stečaju (prije Primorski radio d.o.o.)
  5. Prijedlog odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju broj 01/17 za 2018. godinu za pružatelja medijske usluge Extra FM Zagreb d.o.o. (prije Hit FM d.o.o.)
  6. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija po natječaju br. 01/19
  7. Prijedlog zahtjeva za suradnju s regulatornim tijelom Luksemburga
  8. Razno