Zapisnik s 18-20 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 30. travnja 2020.

DNEVNI RED

            Dnevni red je jednoglasno usvojen

Ad. 1.             Jednoglasno je odlučeno:

Ovjerava se zapisnik sa 17-20 sjednice Vijeća.

Ad. 2.             Jednoglasno je odlučeno:  

 1. Po pritužbi na emisiju Astro koja se emitira na kanalu Z1 nakladnika Z1 Televizija d.o.o. zbog kako se navodi davanja zdravstvenih savjeta, utvrđeno je da nema kršenja ZEM-a.
 2. Po pritužbi na program Otvorenog radija nakladnika Otvoreni radio d.o.o. jer se kako se navodi smatra da voditelj svojim komentarom da bi „djetetu odrezao jezik i dezinficirao ga“ u programu emitiranom 25. veljače 2020. u peirodu od 14:13:00 do 14:14:00  poziva na nasilje nad djecom, utvrđeno je da nema kršenja ZEM-a.

Ad. 3.             Jednoglasno je odlučeno:

Vijeće je donijelo odluku o raspisivanju Javnog poziva za ugovaranje novinarskih radova u elektroničkim publikacijama.

Bespovratna sredstva, u ukupnom iznosu u visini od 1.000.000,00 kuna, isplanirana su u Financijskom planu Agencije za elektroničke medije za 2020. godinu, a dodijelit će se novinarima/kama za novinarske radove i istraživanja na teme koje su od javnog interesa iz područja: kulture, zdravstva, lokalnih tema (npr. komunalna, socijalna i druga pitanja od značaja za lokalnu zajednicu) ekumenizma, religije, ljudskih prava, položaja žena u društvu, tema od interesa za manjine u društvu, djece i mladih, obrazovanja, sporta,  promicanja tjelesne kulture i promocije zdravog života, gospodarstva, međunarodnih odnosa i Europske unije.

                   Opći cilj dodjele bespovratnih sredstava:

 • poticanje novinarske izvrsnosti

                   Posebni ciljevi:

 • dodatni angažman novinarki i novinara i dubinsko istraživanje tema od javnog interesa;
 • jačanje kritičkog kapaciteta i društvenog utjecaja elektroničkih publikacija;
 • širenje informativnog opsega (broja tema) i relevantnosti sadržaja (pozadine informacija) elektroničkih publikacija;
 • istinito i razborito izvještavanje u doba pandemije virusa COVID-19 i potresa u Zagrebu 2020.;
 • profesionalizacija novinarskog i autorskog rada u elektroničkim publikacijama;
 • nagrađivanje i motiviranje novinara/ka za vrhunski autorski rad;
 • jačanja autonomije novinara.

Javni poziv objavit će se na mrežnoj stranici Agencije za elektroničke medije.

Ad. 4.             Jednoglasno je odlučeno:

Agencija za elektroničke medije će platiti iznos od 2.029,50 eura (PDV je uključen) naznačen u računu broj 20200258 od dana 26. veljače 2020. godine.

Predmetni račun je izdalo društvo Creative Technology Ireland, 61E Heather Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin D18 X373, Ireland za uslugu snimanja audiovizualnog materijala za potrebe međunarodne stručne konferencije na temu medijske pismenosti: “Medijska pismenost u svijetu koji se stalno mijenja: Integrirati. Okupiti. Osnažiti.”, a koja usluga je u cijelosti izvršena.

Ad. 5.             Jednoglasno je odlučeno:

Na temelju članka 80. stavak 2. i 3. ZEM-a i članka 9. stavak 1. Pravilnika o upisniku pružatelja medijskih usluga, elektroničkih publikacija i neprofitnih proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa u Knjigu pružatelja elektroničkih publikacija upisuje se:

Na temelju članka 80. stavak 2. i 3. ZEM-a i članka 9. stavak 1. Pravilnika o upisniku pružatelja medijskih usluga, elektroničkih publikacija i neprofitnih proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa odbija se upis u Knjigu pružatelja elektroničkih publikacija:

Na temelju članka 80. stavak 2. i 3. ZEM-a i članka 12. stavak 4. Pravilnika o upisniku pružatelja medijskih usluga, elektroničkih publikacija i neprofitnih proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa iz Knjige pružatelja elektroničkih publikacija ispisuje se:

 • Udruga Prosperikon – www.javno.hr                      
 • Večernji list d.o.o. – www.agrobiz.hr                     

Ad. 6.             Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave.