Logo
 • hr

Zapisnik s 18-19 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 16. svibnja 2019.

DNEVNI RED

 1. Ovjera Zapisnika
 2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 3. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave najma licenci
 4. Prijedlog odluke o prihvatu ponude za implementaciju korporativne komunikacijske mreže društva A1 Hrvatska d.o.o.
 5. Prijedlozi za izradu rješenja o obvezi uplate 0,5% za rad AEM-a
 6. Prijedlog odluke o poništenju točke II. Odluke o djelomičnom pravdanju sredstava Fonda 01/17 za 2018. godinu za pružatelja medijske usluge Radio Trsat d.o.o.
 7. Prijedlog odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju broj 01/17 za 2018. godinu – peti dio
 8. Prijedlog odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju broj 01/17 za 2018. godinu za pružatelja medijske usluge Slavonski radio d.o.o.
 9. Prijedlog odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju broj 01/17 za 2018. godinu za pružatelja medijske usluge Infantinfo d.o.o.
 10. Prijedlog odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju broj 01/17 za 2018. godinu za pružatelja medijske usluge Slatinski informativni centar d.o.o.
 11. Prijedlog odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju broj 01/17 za 2018. godinu za pružatelja medijske usluge Županijska liga protiv raka Split
 12. Prijedlog odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju broj 01/17 za 2018. godinu za pružatelja medijske usluge Trogir Holding d.o.o.
 13. Prijedlog odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju broj 01/17 za 2018. godinu za pružatelja medijske usluge Croata d.o.o.
 14. Prijedlog odluke o upisu Centra za kulturne djelatnosti kao neprofitnog proizvođača televizijskog programa u Knjigu neprofitnih proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa
 15. Prijedlog odluke o upisu Instituta za medije za srednju i jugoistočnu Europu kao neprofitnog proizvođača televizijskog programa u Knjigu neprofitnih proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa
 16. Prijedlog odluke o ispisu trgovačkog društva STUDIO MODERNA – TV PRODAJA d.o.o. kao pružatelja medijske usluge iz članka 79. ZEM-a iz Knjige pružatelja medijskih usluga satelitskog, internetskog, kabelskog i drugog oblika prijenosa audiovizualnog i/ili radijskog programa
 17. Nacrt priopćenja VEM-a o prelasku na DVB-T2
 18. Prijedlog partnerskog Sporazuma o suradnji na portalu medijskapismenost.hr
 19. Razno