Logo
 • hr
 • en

Zapisnik s 17-20 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 24. travnja 2020.

DNEVNI RED

            Dnevni red je jednoglasno usvojen

Ad. 1.             Jednoglasno je odlučeno:

Ovjerava se zapisnik sa 16-20 sjednice Vijeća.

Ad. 2.             Jednoglasno je odlučeno:  

 1. Po pritužbi na elektroničku publikaciju Flash.hr zbog objave članka „Korona je prevara!? Bolnice su prazne, a smrtnost je niža od gripe. Tko će odgovarati za karantenu?“ koji poziva na nepridržavanje zakonski propisanih mjera za suzbijanje epidemije COVID 19, utvrđeno je da će se pružatelja predmente publikacije pozvati na upis u Knjigu pružatelja.
 2. Po pritužbi na prikriveno oglašavanje u članku „Sedam stvari koje ću napraviti nakon što prođe korona“, objavljen na elektroničkoj publikaciji Jutarnji.hr dana 14. travnja 2020. u 11:55 sati, utvrđeno je da nema kršenja ZEM-a.
 3. Po zahtjevu za provođenjem nadzora nad pružateljem medijskih usluga Hanza media d.o.o., utvrđeno je da se zahtjev kao neutemeljen odbija, te da nema kršenja ZEM-a.
 4. Prima se na znanje analiza 7 dana programa nakladnika Antenna d.o.o – Antena Zadar od 16. do 22. ožujka 2020.
 5. Po provedenoj analizi 7 dana programa nakladnika Novi radio d.o.o. od 20. do 26. siječnja 2020. od nakladnika će se zatražiti očitovanje radi mogućeg kršenja članka 23. st. 5. i 38. st. 2. ZEM-a.

Ad. 3. Jednoglasno je odlučeno:

Na temelju članka 80. stavak 2. i 3. ZEM-a i članka 9. stavak 1. Pravilnika o upisniku pružatelja medijskih usluga, elektroničkih publikacija i neprofitnih proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa u Knjigu pružatelja elektroničkih publikacija upisuje se:

 • Udruga Imago – https://cronika.hr
 • Udruga OBRIS-Obrana i sigurnost – https://obris.org
 • Inventa IR2 d.o.o. – https://reci.hr
 • PRESSTRESS, obrt za usluge, vl. Marin Bakić – www.baksinews.hr

Ad. 4.             G. Popovac je kratko informirao Vijeće o aktivnostima vezanim uz dostavu očitovanja o ostvarnim iznosima ukupnih prihoda za 2019. na način da je krajnji rok za očitovanje obveznika o ostvarenom iznosu ukupnog prihoda za 2019. godinu (a koji treba odgovarati zbroju svih vrsta prihoda pružatelja koje je ostvario u 2019. godini) te ostvarenom iznosu prihoda od obavljanja djelatnosti za 2019. godinu, (a koji jedino predstavlja osnovicu za izračun 0,5% obveze) pomaknut sa 30. travnja 2020. godine na utorak, 30. lipnja 2020. godine.

Predmetni rok je usklađen sa Zakonom o izmjeni i dopunama Zakona o računovodstvu (NN 42/20) i Pravilnikom o rokovima predaje financijskih izvještaja i računovodstvene dokumentacije u posebnim okolnostima (NN 43/20).

Predmetna obavijest će se dignuti na web stranicu Agencije.