Zapisnik s 16-22 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 13. travnja 2022.

Dnevni red:

 1. Ovjera zapisnika
 2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 3. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za ugovaranje novinarskih radova u elektroničkim publikacijama
 4. Prijedlog odluke o prihvaćanju ponude u predmetu nabave usluge nadogradnje postojećeg informacijskog sustava PMU
 5. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave usluge sistematskih pregleda za djelatnike Vijeća i Agencije za elektroničke medije
 6. Prijedlog poziva za iskazivanje javnog interesa (Digitalni radio – DAB+) za multiplekse MUX1, DA0, DB0-DC0, DD0, DE0, DF0 i DG0
 7. Prijedlog obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija br. 01/22 za:
 8. Požeško-slavonsku županiju (Z-PZ)
 9. Virovitičko-podravsku županiju (Z-VT)
 10. dio grada Zagreba (D-ZG1)
 11. Šibensko-kninsku županiju (Z-SI)
 12. Zahtjev za prestanak dopuštenja i ispisu iz Knjige pružatelja medijskih usluga satelitom, kabelom i internetom – VOX Nogomet d.o.o. za kanal „HNTV“
 13. Prijedlog pravilnika o uvjetima za upis u upisnik pružatelja elektroničkih publikacija
 14. Prijedlog pravilnika o kriterijima i načinu povećanja opsega udjela europskih djela
 15. Molba Udruge u ime obitelji vezana uz odluku o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 01-20 7. dio  – Udruga u ime obitelji
 16. Razno