Logo
  • Hrvatski
  • Engleski

Zapisnik s 16-20 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 17. travnja 2020.

DNEVNI RED

Ad. 1.             Jednoglasno je odlučeno:

Ovjerava se zapisnik sa 15-20 sjednice Vijeća.

Ad. 2.             Jednoglasno je odlučeno:  

  1. Po pritužbi na članak „SUMNJA U KORONAVIRUS Štićenik Doma za starije osobe iz Starog Grada prebačen u Split“, objavljen na elektroničkoj publikaciji Dalmacijaonline.hr dana 11. travnja 2020. iz razloga što podnositelj pritužbe smatra da naslov članka izaziva neutemeljenu paniku na otoku Hvaru, utvrđeno je da nema kršenja ZEM-a.
  • Po pritužbi na Hrvatsku radioteleviziju (kanal HTV1), emisiju „Dobro jutro, Hrvatska“ emitiranu 1. i 14. travnja 2020. od 06:55:00 – 10:15:00, u sklopu koje se unutar sponzoriranog dijela programa reklamirao preparat za jačanje imuniteta Gen132+ Natural, kojega kako se u pritužbi navodi, liječnik koji ga promovira kao i voditelji stavljaju u kontekst zaštite od koronavirusa, utvrđeno je da nema kršenja ZEM-a.
  • Po pritužbi zbog kako se navodi obmanjujućeg intervjua koji propagira teoriju zavjere u članku „BRANIMIR KAMBER Ljudi će još više potonuti ako se ispostavi da je ovo bila kontrolirana hipnoza naroda“ objavljenog dana 11. travnja 2020. u 18:39. sati na elektroničkoj publikaciji Novilist.hr, utvrđeno je da nema kršenja ZEM-a.

Ad. 3. Jednoglasno je odlučeno:

Prima se na znanje dopis nakladnika Mijor d.o.o. u stečaju od 15. travnja 2020., a kojim predmetni nakladnik obaviještava Vijeće da se odriče koncesije – digitalno područjuje D3, televizijski kanal Srce TV. Predmetna informacija će se proslijediti HAKOM-u, registru koncescija i OiV-u.

Ad. 4. Jednoglasno je odlučeno:

Na temelju članka 80. stavak 2. i 3. ZEM-a i članka 9. stavak 1. Pravilnika o upisniku pružatelja medijskih usluga, elektroničkih publikacija i neprofitnih proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa iz Knjige pružatelja elektroničkih publikacija upisuje se:

Na temelju članka 80. stavak 2. i 3. ZEM-a i članka 12. stavak 4. Pravilnika o upisniku pružatelja medijskih usluga, elektroničkih publikacija i neprofitnih proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa iz Knjige pružatelja elektroničkih publikacija ispisuje se:

Ad. 5. Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave.