Zapisnik s 12-22 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 17. ožujka 2022.

Dnevni red:

 1. Ovjera zapisnika
 2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 3. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave usluge sigurnosnog Backup rješenja na udaljenoj lokaciji s uključenim licencama softvera za obavljanje backupa
 4. Utvrđivanje postojanja javnog interesa za obavljanje djelatnosti radija po provedenom javnom pozivu za područje:
  • Požeško-slavonske županije
  • Virovitičko-podravske županije
  • dijela grada Zagreba
  • Šibensko-kninske županije
 5. Prijedlog Odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 01/20 za 2021. 3. dio
 6. Prijedlog Odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju 02/20 za 2021. 2. dio
 7. Zamolba društva CME MEDIA ENTERPRISES B.V. za donošenjem odluke o ne nastajanju nedopuštene koncentracije – prijedlog odgovora
 8. Razno