Logo
 • hr
 • en

Zapisnik s 11-20 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 18. ožujka 2020.

DNEVNI RED

 1. Ovjera zapisnika
 2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 3. Prijedlog odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju broj 01/18 za 2019. godinu – 1. dio
 4. Prijedlog odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju broj 01/18 za 2019. – 2. dio (Udruga Kultivator)
 5. Prijedlog odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju broj 01/19 za 2019. – 1. dio
 6. Prijedlog odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda po Javnom natječaju broj 02/19 za 2019. – 1. dio
 7. Utvrđivanje formalnih uvjeta ponuda pristiglih na Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga radija br. 02/20
 8. Donošenje odluke o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti televizije temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesije br. 01/20
 9. Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti radija temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesija br. 02/20
 10. Zamolba nakladnika Mijor d.o.o. u stečaju za produljenje roka za financijsko pravdanje emisija Fonda za kanal SRCE TV
 11. Zamolba nakladnika Robur j.d.o.o. za produljenje roka za financijsko pravdanje emisija Fonda za kanal ADRIATIC TV i VELEBIT TV
 12. Razno