Logo
  • hr

Zapisnik s 11-19 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 28. ožujka 2019.

DNEVNI RED

  1. Ovjera Zapisnika
  2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  3. Prijedlog odluke o sklapanju ugovora o pružanju sistematskih pregleda s Poliklinikom Croatia zdravstveno osiguranje
  4. Izvješće HRT-a o provedbi članka 11. Zakona o HRT-u
  5. Prijedlog odluke o davanju dopuštenja društvu Discovery d.o.o. za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog programa za kanal HORORTV
  6. HAKOM – tehnički parametri nakladnika Radio Trsat d.o.o.
  7. Molba društva IN ECO d.o.o. za produljenjem roka za obavljanje tehničkog pregleda
  8. Prijedlog odluke o upisu pružatelja elektroničke publikacije u Knjigu pružatelja
  9. Razno