Logo
  • hr
  • en

Zapisnik s 10-20 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 12. ožujka 2020.

DNEVNI RED

  1. Ovjera zapisnika
  2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  3. Utvrđivanje formalnih uvjeta ponuda pristiglih na Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije br. 01/20
  4. Utvrđivanje formalnih uvjeta ponuda pristiglih na Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga radija br. 02/20
  5. Prijedlog odluke o naručivanju dizajna i preloma priručnika za potrebe projekta Dani medijske pismenosti
  6. Prijedlog odluke o upisu pružatelja elektroničkih publikacija u Knjigu pružatelja
  7. Poziv za suradnju na europskom projektu pod nazivom „SURF and SOUND – Support, Unite, Respond, Fight to Stop Online violence“
  8. Razno