Logo
 • hr

Zapisnik s 01-19 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 09. siječnja 2019.

Zapisnik s 01-19 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 09. siječnja 2019. 

DNEVNI RED:

 1. Ovjera Zapisnika
 2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 3. Prijedlog javnog natječaja broj 01/19 za raspodjelu sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija – nakladnika radija, neprofitnih pružatelja medijskih usluga televizije i radija iz članka 19. i 79. ZEM-a, za 2019. i 2020. godinu
 4. Prijedlog javnog natječaja broj 02/19 za dodjelu sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija – televizije i radija za 2019. i 2020. godinu
 5. Prijedlog odluke o prethodnoj suglasnosti iz čl. 79. ZEM-a, trgovačkom društvu Altair d.o.o. iz Zagreba za prijenos dopuštenja za satelitski, internetski, kabelski i drugi oblik prijenosa audiovizualnih i radijskih programa za kanal STOP TV, na trgovačko društvo Pelisterka d.o.o iz Poreča
 6. Prijedlog Plana nabave za 2019.
 7. Prijedlog odluke o sklapanju ugovora o održavanju informatičkog sustava Centrix i pripadajućih modula za 2019. godinu s tvrtkom Omega Software d.o.o.
 8. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za prikupljanje ponuda za sufinanciranje projekata, manifestacija, seminara, konferencija, radionica, predavanja, pripreme i/ili izrade edukacijskih materijala ili istraživanja čija je tema medijska pismenost, njen razvoj i osvještavanje njene važnosti kao i s njima povezana područja i projekti
 9. Prijedlog odluke o upisu pružatelja elektroničke publikacije u Knjigu pružatelja
 10. Prijedlog odgovora na upit HAKOM-a vezan za prijavu namjere sukladno članku 68. Zakona o elektroničkim komunikacijama
 11. Razno