Logo
 • hr
 • en

Zapisnik 23-20 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 28. svibnja 2020.

DNEVNI RED

             Dnevni red je jednoglasno usvojen

Ad. 1.             Jednoglasno je odlučeno:

                        Ovjerava se zapisnik s 22-20 sjednice Vijeća.

Ad. 2.             Jednoglasno je odlučeno:

 1. Po pritužbi zbog kako se navodi vrijeđanja institucija RH i govora mržnje u emisiji Bujica emitiranoj dana 15. svibnja 2020. u terminu od 20:05:09 do 21:02:35 sati na kanalu Z1 nakladnika Z1 Televizija d.o.o., utvrđeno je da nema kršenja ZEM-a.
 2. Po dvijema pritužbama na članak “Briga za djecu izazvala neutemeljene kritike oporbe” objavljen dana 13. svibnja 2020. na službenim web stranicama općine Sračinec, utvrđeno je da Agencija za elektroničke medije nije nadležna.
 3. Po pritužbi na Hrvatsku radioteleviziju koja je na kanalu HRT1 u sklopu emisije Lijepom našom (14.3.2020., 2.5.2020., 9.5.2020., 16.5.2020. i 23.5.2020.) emitirala tri priloga koja nisu označena kao sponzorstvo ili oglas zatražit će se očitovanje radi mogućeg kršenja članka 16. st. 1. i 2. i članka 17. st. 1. Zakona o elektroničkim medijima.
 4. Prima se na znanje Izvješće AGB Nielsena za travanj 2020. godine.
 5. Prima se na znanje očitovanje nakladnika Novi radio d.o.o. na analizu snimki programa u razdoblju od 20. do 26. siječnja 2020. godine.

Ad. 3.             Jednoglasno je odlučeno:

Nalaže se Robur j.d.o.o. (kanal Velebit TV), Ulica dr. Ante Starčevića 49, Čakovec, OIB: 27248801860 da u roku od 30 dana od dana dostave ove odluke izvrši povrat uplaćenih sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija u iznosu od 313.831,35 kuna za sredstva dodijeljena za proizvodnju svih emisija (Vijesti, Etno kutak, Manifestacije i Domovinski rat) za 2019. godinu, uvećan za kamate sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 794/2004 (SL L 140) počevši od dana korištenja državne potpore – isplata sredstava dana 13.05.2019. pa do povrata sredstava uplatom na žiro račun broj HR8923900011500007433 otvoren kod Hrvatske poštanske banke d.d., a koja od 13.05.2019. do 31.12.2019. iznosi 1,28%, a od 01.01.2020. iznosi 1,26%.

Ukoliko isplata ne bude izvršena u navedenom roku, Agencija će započeti postupak prisilne naplate sredstava aktiviranjem sredstava osiguranja – bjanko zadužnice.

Predmetni pružatelj medijske usluge nema pravo na isplatu sredstava za 2020. godinu.

Ad. 4.             Jednoglasno je odlučeno:

Nalaže se Robur j.d.o.o. (kanal Adriatic TV), Ulica dr. Ante Starčevića 49, Čakovec, OIB: 27248801860 da u roku od 30 dana od dana dostave ove odluke izvrši povrat uplaćenih sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija u iznosu od 311.963,30 kuna za sredstva dodijeljena za proizvodnju svih emisija (Note života, Manifestacije, obadva, obadva, oba su pala te Vijesti dana) za 2019. godinu, uvećan za kamate sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 794/2004 (SL L 140) počevši od dana korištenja državne potpore – isplata sredstava dana 13.05.2019. pa do povrata sredstava uplatom na žiro račun broj HR8923900011500007433 otvoren kod Hrvatske poštanske banke d.d., a koja od 13.05.2019. do 31.12.2019. iznosi 1,28%, a od 01.01.2020. iznosi 1,26%.

Ukoliko isplata ne bude izvršena u navedenom roku, Agencija će započeti postupak prisilne naplate sredstava aktiviranjem sredstava osiguranja – bjanko zadužnice.

Predmetni pružatelj medijske usluge nema pravo na isplatu sredstava za 2020. godinu.

Ad. 5.             Jednoglasno je odlučeno:

Nalaže se Mijor d.o.o. u stečaju (kanal Srce TV), Trg Republike 5, Čakovec, OIB: 71446905370 da u roku od 30 dana od dana dostave ove odluke izvrši povrat uplaćenih sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija u iznosu od 574.890,46 kuna za sredstva dodijeljena za proizvodnju svih emisija (Vijesti dana, Kulturne i tradicijske manifestacije, Glas manjina, Kajkanje i Oko umjetnosti) za 2019. godinu, uvećan za kamate sukladno Uredbi Komisije (EZ) br. 794/2004 (SL L 140) počevši od dana korištenja državne potpore – isplata sredstava dana 13.05.2019. pa do povrata sredstava uplatom na žiro račun broj HR8923900011500007433 otvoren kod Hrvatske poštanske banke d.d., a koja od 13.05.2019. do 31.12.2019. iznosi 1,28%, a od 01.01.2020. iznosi 1,26%.

Predmetni pružatelj medijske usluge nema pravo na isplatu sredstava za 2020. godinu.

Ad. 6.             Jednoglasno je odlučeno:

Na temelju Odluke Ministarstva kulture Republike Hrvatske Klasa: 612-12/20-01/0025 Urbroj: 532-07/1-20/01 od 20. svibnja 2020. godine, Vijeće za elektroničke medije raspisuje Javni poziv o mjerama pomoći honorarnim medijskim djelatnicima kojima je zbog epidemije bolesti COVID-19 otkazana suradnja odnosno onemogućeno redovno djelovanje kako sljedi:

 1. Honorarnim medijskim djelatnicima (novinari, fotografi, snimatelji) koji mogu dokazati da im je zbog posebnih okolnosti uvjetovanih koronavirusom onemogućeno ili bitno otežano obavljanje profesionalne djelatnosti isplatit će se jednokratna potpora temeljem Odluke Ministarstva kulture Republike Hrvatske Klasa: 612-12/20-01/0025 Urbroj: 532-07/1-20/01 od 20. svibnja 2020. godine koja je objavljena na mrežnim stranicama Ministarstva https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=24513 .
 2. Pravo na jednokratnu potporu ostvaruje se temeljem ispunjene Prijave  kojim se evidentiraju osnovni kriteriji za ostvarivanje prava na potporu: opći podaci, status te dokazi o utjecaju epidemije koronavirusa na obavljanje honorarne medijske djelatnosti, prikupljeni financijski podatci o poslovanju honorarnih medijskih djelatnika.

Pravo na potporu ostvaruju oni podnositelji prijave koji su u razdoblju od 1.1.2019. do 31.12.2019. imali prosječne mjesečne primitke od minimalno 2.000,00 KN iz profesionalne djelatnosti iz točke 1. ove Odluke, što se dokazuje izvodom iz knjigovodstva za razdoblje 1.1.2019. do 31.12.2019.

Pravo na potporu imaju oni podnositelji prijave koji su ostvarili pad realiziranog prihoda za 20% ili više u razdoblju ožujka i travnja 2020. godine i planiranog prihoda u svibnju i lipnju 2020. godine u odnosu na isto razdoblje 2019. godine.

 • Ako su honorarni medijski djelatnici istovremeno vlasnici ili suvlasnici trgovačkih društava, obrta ili drugih pravnih osoba ostvarili pravo na potporu temeljem drugih mjera Vlade Republike Hrvatske zbog posebnih okolnosti uvjetovanih koronavirusom, i ako su u razdoblju od 15. ožujka do 15. lipnja zasnovali radni odnos, nemaju pravo na korištenje ove potpore.
 • Agencija za elektroničke medije može zatražiti od strukovnih i profesionalnih udruženja medijskih djelatnika provjeru dostavljenih podataka, na što podnošenjem prijave podnositelj prijave daje svoju privolu.
 • Prijave se podnose od 1. -15. lipnja 2020.
 • Vijeće za elektroničke medije će utvrditi popis urednih prijava koje zadovoljavaju kriterije javnog poziva, te Ministarstvu kulture dostaviti prijedlog za isplatu potpore.
 • Javni poziv objavit će se na mrežnim stranicama Agencije za elektroničke medije zajedno sa prilozima poziva.

Ad. 7.             Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave.