VEM: Pojašnjenje odredbi čl. 61., 62. i 63. Zakona o elektroničkim medijima

Vijeće za elektroničke medije usvojilo je na sjednici 50-21 od 22.12.2021. pojašnjenje odredbi članaka 61., 62. i 63. Zakona o elektroničkim medijima (Narodne novine 111/21).

Pojašnjenje se odnosi na nove odredbe ZEM-a vezane uz pitanja vlasničke strukture pružatelja medijskih usluga.

U Agenciju za elektroničke medije stigao je veći broj upita na tu temu te se ovim pojašnjenjem pružateljima medijskih usluga želi približiti novo uređenje ZEM-a po ovom pitanju.