Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi

Sukladno zakonskoj regulativi – Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11) i Uredba o objavama i evidenciji javne nabave (NN 10/12) – Agencija za elektroničke medije provodi postupke javne nabave u Republici Hrvatskoj, isti su objavljeni u Narodnim novinama u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

Postupci javne nabave u tijeku

Sustav za nadzor lokalnih TV i radijskih kanala>>
Dokumentacija>>

Tri audiovizualna spota>>
Dokumentacija>>

Izrada studije utjecaja Fonda za poticanje pluralizma za razdoblje 2010-2012 (2013/S 002-0072425)>>

Tehnička pomoć za strateško planiranje za period 2014-2017 i operativno planiranje za 2014. Vijeća za elektroničke medije i Agencije za elektroničke medije (2013/S 002-0072421)>>

Isporuka i implementacija središnjeg informacijskog sustava pružatelja medijskih usluga (2013/S 002-0071200) >>

Sustav javne nabave

Plan nabave za 2013. godinu>>

Plan nabave za 2012. godinu>>

Sklopljeni ugovori u 2012.>>

Sklopljeni ugovori u 2011.>>

Sklopljeni ugovori u 2010.>>

Sprječavanje sukoba interesa>>