Zapisnik s 35-21 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 15. rujna 2021.

Dnevni red:
1. Ovjera zapisnika
2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
3. Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu nabave istraživanja – Navike i
obrasci gledanja TV programa za djecu i roditelje u Republici Hrvatskoj
4. Zahtjev Udruge Sports life za upis u Knjigu neprofitnih proizvođača
audiovizualnog i/ili radijskog programa
5. Prijedlog poziva za iskazivanje javnog interesa za radijsko emitiranje u
DAB+tehnologiji
6. Narativni izvještaji novinara za realizaciju projekata putem elektroničkih
publikacija
7. Prijedlog Izvješća o radu Vijeća i Agencije za elektroničke medije u 2020.
8. Prijedlog zaključka o nastavku postupka dodjele koncesije za obavljanje
djelatnosti pružanja medijske usluge radija br. 05/21 za koncesijsko područje –
Grad Zagreb i Zagrebačka županija (Z-ZG2); 101,0 MHz
9. Razno