Zapisnik s 26-22 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 29. lipnja 2022.

Dnevni red:

 1. Ovjera zapisnika
 2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
 3. Prijedlog odluke o pokretanju postupka jednostavne javne nabave – usluga praćenja gledanosti TV programa
 4. Prijedlog odluke o dodjeli sredstava za novinarske radove u elektroničkim publikacijama
 5. Zahtjev društva AGROKLUB d.o.o. za dobivanjem dopuštenja za pružanje audiovizualnih medijskih usluga na zahtjev
 6. Izvješće o provedenom savjetovanju o prijedlogu pravilnika o Fondu za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija
 7. Izvješće o provedenom savjetovanju o prijedlogu pravilnika o zaštiti maloljetnika u elektroničkim medijima
 8. Konačni prijedlog pravilnika o kriterijima i načinu povećanja opsega udjela europskih audiovizualnih djela neovisnih proizvođača
 9. Prijedlog Pravilnika o nagradnim igrama
 10. Suglasnost za javnu objavu dokumenta Standardi i kriteriji za provedbu Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru NPOO programa Uspostava provjere medijskih činjenica i sustava javne objave podataka
 11. Odluka o isplati naknade za godišnji odmor
 12. Razno