Kvalitetno novinarstvo

Agencija za elektroničke medije pokrenula je projekt poticanja novinarske izvrsnosti dodjelom bespovratnih sredstava u visini od ukupno milijun kuna novinarima/novinarkama za novinarske radove i istraživanja na teme koje su od javnog interesa iz područja kulture, zdravstva, lokalnih tema, ekumenizma i religije, ljudskih prava, položaja žena u društvu, tema od interesa za manjine u društvu, djece i mladih, obrazovanja, sporta, gospodarstva, međunarodnih odnosa i Europske unije. 

Posebni ciljevi koji se žele ostvariti ovim projektom odnose se na dodatni angažman novinarki i novinara i dubinsko istraživanje tema od javnog interesa, jačanje kritičkog kapaciteta i društvenog utjecaja elektroničkih publikacija, širenje broja tema i relevantnosti sadržaja elektroničkih publikacija, istinito i razborito izvještavanje u doba pandemije koronavirusa i potresa u Zagrebu 2020., profesionalizacija novinarskog i autorskog rada u elektroničkim publikacijama, nagrađivanje i motiviranje novinara/novinarki za vrhunski autorski rad te jačanje autonomije novinara. 

Stoga je Vijeće za elektroničke medije donijelo Odluku o raspisivanju Javnog poziva za ugovaranje novinarskih radova u elektroničkim publikacijama, objavilo Javni poziv sa svim potrebnim prilozima te donijelo Odluku o izboru Povjerenstva za ocjenjivanje prijava pristiglih temeljem Javnog poziva za ugovaranje novinarskih radova u elektroničkim publikacijama. Ono je zaduženo za analizu i ocjenjivanje prijava za Program ugovaranja novinarskih radova, kao i praćenje, savjetovanje i izvještavanje o objavljenim radovima, te evaluaciju dostavljenih izvještaja. Sedmeročlano Povjerenstvo, uz predsjednicu Anitu Malenicu, članicu Vijeća za elektroničke medije, čine novinarke/novinari  Mislav Miholek, Ivana Petrović, Davor Ivanković, Mato Jerkić, Robert Mihaljević i Gordana Škaljac Narančić. 

Na prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje, Vijeće za elektroničke medije donijelo je Odluku o dodjeli novčanih sredstava temeljem koje su potpisani Ugovori o autorskom djelu s novinarima/novinarkama čiji su projekti udovoljili kriterijima koji su bili objavljeni u Javnom pozivu. Dodijeljena su novčana sredstva u ukupnom iznosu od milijun kuna za ukupno 85 projekata koje će realizirati novinari putem elektroničkih publikacija.

Temeljem potpisanog Ugovora novinari/novinarke dužni su objaviti članke temeljem prihvaćene prijave, te nakon zadnjeg objavljenog članka obvezni su podnijeti narativni izvještaj o objavljenim člancima u elektroničkim publikacijama.

Sukladno Programu ugovaranja novinarskih radova u elektroničkim publikacijama (a u svezi s člankom 69. stavkom 1 podstavkom 25 Zakona o elektroničkim medijima), Vijeće za elektroničke medije, na prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje, na svojim sjednicama sukcesivno prihvaća evaluacije narativnih izvješća autora.  Tako je do sada prihvaćeno desetak narativnih izvještaja koji se mogu pogledati na priloženoj tablici. Tablica će se sukcesivno upotpunjavati autorskim radovima kako budu prihvaćeni na sjednici VEM-a.

Ivanka Herceg – I mi smo tu i u korona vremenu

Robert Kakarigi – Razotkrivanje slabosti gospodarenja otpadom u gradu Zagrebu, komunalni problemi i opasnosti za zdravlje

Adela Zember  – Podrška lokalne zajednice žrtvama obiteljskog nasilja

Sonja Barčanec – Zapošljavanje osoba s invaliditetom u lokalnoj zajednici

Igor Tabak – Obrambeni proračun u domaćem i NATO svjetlu

Irena Bosnić – Univerzalni temeljni dohodak između nezainteresirane države i nove krize

Kristina Flegar Rabar – Komunalni