AEM Odluka o pravdanju 01-18 za 2020. 1. dio, 1-19 za 2020. 2. dio, 2-19 za 2020. 1. dio