Logo
  • hr

Nadzor nad programima

Vijeće za elektroničke medije osigurava nadzor nad provedbom odredbi o programskim načelima i obvezama (monitoring).

Nadzor se obavlja na dva načina:

  • neposredni nadzor (obavljaju članovi Vijeća na način da odlaze na teren te provjeravaju programske, kadrovske i tehničke uvjete), 
  • posredni nadzor (obavlja se putem snimanja i analize emitiranog programa). 

Svrha provedbe nadzora je provjera poštivanja zakonskih odredbi od strane pružatelja medijskih usluga.

Dvije su osnovne vrste nadzora:

  • redovni nadzor,
  • složene analize programa.