Privremeno oduzimanje koncesije – Vanga d.o.o. Pula

Vijeće za elektroničke medije, u postupku nadzora nad radom
nakladnika – VANGA d.o.o., Pula, na temelju članka 76. stavka 1.
točke 9. Zakona o elektroničkim medijima (»Narodne novine« broj
153/09, 84/11, 94/13 i 136/13) na 50-14 sjednici održanoj 20.
studenog 2014., donijelo je Odluku o privremenom oduzimanju
koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge
radija na širem području Grada Pule (G-PU2)  – trgovačkom
društvu VANGA d.o.o. 


Narodne novine