Privremeno oduzimanje koncesije nakladniku radija RADIO VIROVITICA d.o.o.

Vijeće za elektroničke medija na 38-13 sjednici, održanoj 12.
lipnja 2013., donijelo je odluku o privremenom, na rok od
trideset (30) dana, oduzimanju koncesije za obavljanje
djelatnosti pružanja medijske usluge radija na području grada
Virovitice (G-VT) nakladniku radija – trgovačkom društvu RADIO
VIROVITICA d.o.o., Virovitica.