Centrix server i licence

Vijeće za elektroničke medije je na svojoj 26-19 sjednici, održanoj 2. rujna 2019. donijelo odluku o pokretanju postupka jednostavne nabave – Centrix server i licence. Rok za dostavu ponuda je 13. rujan 2019. do 16,00 sati. Svi uvjeti za dostavu ponuda nalaze se u priloženom pozivu.

Naručitelj je izmjenio troškovnik iz poziva za dostavu ponude.

Molimo sve zainteresirane ponuditelje da uz ponudu priloži izmjenjeni troškovnik.

Svi ostali uvjeti iz poziva za dostavu ponude ostaju nepromjenjeni.