Vijeće za elektroničke medije donijelo Odluku o dodjeli novčanih sredstava po Javnom pozivu za sufinanciranje projekata na temu poticanja medijske pismenosti

Agencija za elektroničke medije sedmu godinu za redom provodi projekt poticanja i sufinanciranja pripreme i izrade edukacijskih materijala na raznovrsnim platformama,  projekata, manifestacija, seminara, konferencija, radionica, predavanja ili istraživanja čija bi tema bila medijska pismenost,  razvoj i osvještavanje njene važnosti, kao i s njome povezana područja i projekti.

Svrha sufinanciranja je jačanje i razvoj medijske pismenosti građana, razvoj edukacijskih materijala i programa te osvješćivanje javnosti o važnosti medijske pismenosti. Medijska pismenost podrazumijeva skup pojedinačnih i društvenih znanja, kompetencija i vještina, odnosno sposobnost pristupa i korištenja medija i komunikacijskih platformi, razumijevanje, vrednovanje i kritičko promišljanje različitih aspekata medija i medijskih sadržaja te stvaranje medijskih sadržaja i poruka, kao i odgovorno i etičko dijeljenje informacija i medijskih sadržaja na medijskim i komunikacijskim platformama.

Slijedom navedenog, Vijeće za elektroničke medije na svojoj 16-21 sjednici održanoj 29. travnja 2021. donijelo je Odluku o dodjeli novčanih sredstava za sufinanciranje projekata na temu poticanja medijske pismenosti.

AEM će na adrese korisnika koji su ostvarili pravo na novčana sredstva temeljem ovog Javnog poziva poslati poštom četiri primjerka ugovora. Molimo korisnike da dva potpisana primjerka vrate na sljedeću adresu:

Agencija za elektroničke medije

Jagićeva 31

Zagreb

Molimo da se za sva dodatna pitanja obratite gospođi Marijani Lalić na [email protected]