Odluka o pravdanju 01-19 za 2020. 9.-14. dio, 2-19 za 2020. 8 dio