Odluka o pravdanju 01-18 za 2020. 8.,9.,10.,11. dio