Odluka o pravdanju 01-18 za 2020. 6. dio, 1-19 za 7. dio, 2-19 za 6. dio