Javni natječaj 01-12 za raspodjelu sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija – televizije i radija – zaključeni natječaj

Vijeće za elektroničke medije je na sjednici održanoj 16. svibnja
2012.godine donijelo Odluku kojom se raspisuje Javni natječaj
broj 01/12 za raspodjelu sredstava Fonda za poticanje pluralizma
i raznovrsnosti elektroničkih medija–televizije i radija.
Javni natječaj stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama te
od toga dana teče rok za dostavu ponuda na Javni natječaj
01/12.Datum objave Javnog natječaja u Narodnim novinama bit će
objavljen na stranicama Agencije za elektroničke medije.
Skrećemo pozornost da će Vijeće za elektroničke medije održati
radionice na temu raspisanog natječaja, o čemu ćete biti
obaviješteni putem strukovnih udruga te putem internetske
stranice Agencije za elektroničke medije.

Rok za dostavu ponuda na Javni natječaj je 18. lipnja 2012.

Učestala
pitanja fond 2012

a sva dodatna pitanja dostupna je e-mail adresa: [email protected].