AEM Odluka o pravdanju 01-18 za 2020. 3. dio, 2-19 3. dio, 1-19 4. dio