Vijeće za elektroničke medije poništilo Obavijest o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga radija na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije

Vijeće za elektroničke medije na danas održanoj sjednici poništilo je Obavijest o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga radija br. 02/21 od 1. travnja 2021. za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga radija na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije (Z-ZG2); 101,0 MHz.

Na navedenu Obavijest o namjeri davanja koncesija pristigle su dvije ponude i to ponuda trgovačkog društva TOP RADIO d.o.o. iz Zagreba te ponuda trgovačkog društva RADIO 101 d.o.o. iz Zagreba.

Vijeće je utvrdilo da je ponuda ponuditelja TOP RADIO d.o.o. valjana i udovoljava formalnim uvjetima, dok ponuda ponuditelja trgovačkog društva RADIO 101 d.o.o. ne udovoljava formalnim uvjetima. U zaprimljenoj dokumentaciji ponuditelj nije dostavio potvrdu nadležne porezne uprave da su podmirene sve obveze poreznog obveznika po svim osnovama. Nadalje, utvrđeno je kako sukladno minimalnim financijskim uvjetima ponuditelj nije osigurao početna financijska sredstva za rad u visini potrebnih sredstava dovoljnih za podmirenje troškova tromjesečnog poslovanja, a prema svom poslovnom planu.

Dana 13. svibnja 2021. godine zaprimljen je dopis ponuditelja trgovačkog društva TOP RADIO d.o.o. iz Zagreba u kojem u bitnome ističe kako povlači svoju ponudu koju je podnio temeljem Obavijesti broj 02/21 te predlaže da se o njoj ne odlučuje.

Nakon provedenog postupka utvrđeno je kako su se ostvarili uvjeti iz članka 24. Pravilnika o sadržaju i postupku obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija, to jest da nema prihvatljivih ponuda, odnosno da o jednoj prihvatljivoj ponudi koja je pristigla Vijeće ne može odlučivati jer je povučena, zbog čega se poništava Obavijest o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga radija na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije.