Vijeće za elektroničke medije donijelo Odluku po Javnom pozivu za ugovaranje novinarskih radova u elektroničkim publikacijama (poticanje kvalitetnog novinarstva)

Agencija za elektroničke medije pokrenula je projekt poticanja novinarske izvrnosti dodjelom bespovratnih sredstava u visini od ukupno milijun kuna novinarima/novinarkama za novinarske radove i istraživanja na teme koje su od javnog interesa iz područja kulture, zdravstva, lokalnih tema, ekumenizma i religije, ljudskih prava, položaja žena u društvu, tema od interesa za manjine u društvu, djece i mladih, obrazovanja, sporta, gospodarstva, međunarodnih odnosa i Europske unije. 

Posebni ciljevi koji se žele ostvariti ovim projektom odnose se na dodatni angažman novinarki i novinara i dubinsko istraživanje tema od javnog interesa, jačanje kritičkog kapaciteta i društvenog utjecaja elektroničkih publikacija, širenje broja tema i relevantnosti sadržaja elektroničkih publikacija, istinito i razborito izvještavanje u doba pandemije koronavirusa i potresa u Zagrebu 2020., profesionalizacija novinarskog i autorskog rada u elektroničkim publikacijama, nagrađivanje i motiviranje novinara/novinarki za vrhunski autorski rad te jačanje autonomije novinara. 

Slijedom navedenog, Vijeće za elektroničke medije na svojoj 26-20 sjednici održanoj 30. lipnja 2020. donijelo je Odluku o dodjeli novčanih sredstava iz Programa ugovaranja novinarskih radova u elektroničkim publikacijama.