Vijeće za elektroničke medije donijelo Odluke o pravdanju dijela sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija

Vijeće za elektroničke medije na sjednici održanoj 5. travnja 2019. donijelo je Odluke o pravdanju sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija po Javnom natječaju broj 01/17 i  02/17 za 2018. godinu.

Donesena je i Odluka o pravdanju sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija za pružatelja medijskih usluga Radio 047 d.o.o.