Upravni sud odbio prijedloge Nepce svijeta d.o.o. i Zwei 01 d.o.o. o odgodi učinka Odluke Vijeća za elektroničke medije o dodjeli koncesije za područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije, a HAKOM utvrdio da TOP RADIO d.o.o. zadovoljava prostorne i tehničke uvjete

Upravni sud u Zagrebu u upravnim sporovima tužitelja Nepce svijeta d.o.o. i Zwei 01 d.o.o. odbio je prema rješenjima od 6. odnosno 7. rujna 2021. po svim točkama prijedlog tužitelja o odgodi učinka Odluke o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija br. 05/21 za područje Grada Zagreba i Zagrebačke županije (Z-ZG2) 101,0 MHz.

U jednom od rješenja između ostalog stoji: „Po ocjeni ovoga Suda, razlozi koje tužitelji navode za donošenje privremene mjere, ne opravdavaju izdavanje privremene mjere kojom bi se zabranilo izvršenje Odluke KLASA: UP/I-612-12/21-02/0005, URBROJ: 567-06/04-21-05 od 2. kolovoza 2021. o odabiru društva TOP RADIO d.o.o. kao najpovoljnijeg ponuditelja te davanje koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija…“.

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) dostavila je Agenciji za elektroničke medije 9. rujna dopis i zapisnik u kojem je utvrđeno da nakladnik TOP RADIO d.o.o. zadovoljava propisane prostorne i tehničke uvjete te da Agencija može pristupiti potpisivanju Ugovora o koncesiji.

Agencija za elektroničke medije uputila je 7. rujna 2021. Upit Državnim nekretninama d.o.o. o statusu poslovnog prostora u posjedu trgovačkog društva Enter IQ d.o.o. na adresi Palmotićeva ulica 7 u Zagrebu. Agencija do danas nije dobila odgovor te je uputila požurnicu.