U Vijeću za elektroničke medije nije izvršen nikakav puč

Kao predsjednik Vijeća za elektroničke medije, u ime Vijeća, oštro odbacujem i demantiram tekst „Puč u Vijeću za elektroničke medije“ Zorana Kovačića koji je objavio 16. rujna 2021. u Media Daily, a u kojem navodi da je u Vijeću izvršen puč. Jučerašnja rasprava na sjednici 35-21 i zaključak Vijeća da se s društvom TOP RADIO d.o.o. potpiše Ugovor o koncesiji dio je normalne procedure odlučivanja u Vijeću. Sukladno članku 14. Poslovnika o radu Vijeća za elektroničke medije „Četiri (4) člana Vijeća čine potrebnu većinu za donošenje odluka“. Dakle zaključak o dovršetku procedure po javnom natječaju 5/21, nakon dodatnih uvida pravnog odjela donesena je većinom od pet glasova. Činjenica da su predsjednik i zamjenik predsjednika Vijeća bili protiv i dali izdvojena mišljenja, ničim ne dovodi u pitanje obvezu da kao predsjednik Vijeća sukladno svojim obvezama iz Zakona potpišem Ugovor o koncesiji s društvom TOP RADIO d.o.o. u ime Vijeća sukladno Članku 74. st.2. Zakona o elektroničkim medijima.

Predsjednik Vijeća i ravnatelj Agencije

Josip Popovac