Poziv na iskazivanje javnog interesa, radijski kanal – područje Belišća

Na temelju članka 69. stavka 1. podstavka 1., a u vezi s člankom
72. Zakona o elektroničkim medijima (NN broj 153/09, 84/11, 94/13
i 136/13), Vijeće za elektroničke medije upućuje Poziv za
iskazivanje javnog interesa, prije raspisivanja javnog natječaja
za davanje koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijske
usluge radija. Pozivaju se udruge civilnog društva, znanstvene,
kulturne, sportske, strukovne, vjerske, obrazovne, humanitarne
udruge i institucije, te ostale zainteresirane pravne i fizičke
osobe s područja Belišća da dostave pisano očitovanje o potrebi
pokretanja radijskog kanala.

Rok za dostavu iskazivanja interesa: najkasnije do 8. prosinca
2014. (zaključno do 12 sati) na adresu Agencija za elektroničke
medije, Jagićeva 31, 10 000 Zagreb ili putem faksa na broj:
01/4882-614.

Poziv za iskazivanje javnog
interesa