Potpisivanje Ugovora o dodjeli sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija – 01/18

Dana 6. svibnja 2019. (ponedjeljak) počinje potpisivanje Ugovora o dodjeli sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija 01/18 (za neprofitne pružatelje elektroničkih publikacija te za neprofitne proizvođače audiovizualnih i radijskih programa).

Sukladno Odluci o raspodjeli sredstava Fonda 01/18 (odlomak II.), s ponuditeljem se ne može sklopiti ugovor o dodjeli sredstava Fonda ako najkasnije na dan potpisa ugovora:

– Nisu podmirene financijske obveze prema Agenciji za elektroničke medije (naknada za rad Agencije 0,5%) – vrijedi samo za elektroničke publikacije,

– Ponuditelj ne dostavi sredstvo osiguranja dodijeljenih sredstava (napominjemo da bjanko zadužnice trebaju donijeti samo oni pružatelji koje o tome posebno obavijestimo e-mailom).

– Ponuditelj ne dostavi obrazac o bonitetu BON 2 ili potvrdu o solventnosti, obrazac SOL2, kojim se dokazuje sposobnost za plaćanje.

Stoga Vas upućujemo da, kao preduvjet potpisivanju ugovora, podmirite svoje eventualne obveze te dostavite skenirane dokumente BON 2 ili SOL 2 na e-mail adresu [email protected] .

Nakon ispunjavanja svih prethodnih uvjeta i dostave potrebne dokumentacije, možete doći na potpis ugovora u Agenciju za elektroničke medije, Jagićeva 31, 3. kat, Zagreb, od ponedjeljka do petka u vremenu od 10 do 15 sati ili nam možete putem e-maila [email protected] poslati zahtjev za slanje ugovora poštom na Vašu adresu.

Skrećemo pozornost svim pružateljima da prije potpisa još jednom pažljivo provjere jesu li svi podaci iz ugovora (osobito podaci pružatelja, broj računa, dodijeljena sredstva, broj planiranih emitiranja/objava članaka, prosječna trajanja emisija/broj kartica i slično) sukladni njihovoj prijavi na Fond te Odluci o raspodjeli sredstava Fonda 01/18.