Europski parlament odobrio revidiranu Direktivu o audiovizualnim medijskim uslugama

Na svojoj plenarnoj sjednici Europski je parlament odobrio revidiranu Direktivu o audiovizualnim medijskim uslugama.

Direktiva je dio Strategije jedinstvenog digitalnog tržišta te se njezinim novim pravilima želi otvoriti put za pravednije regulativno okruženje u cjelokupnom audiovizualnom sektoru, uključujući usluge na zahtjev i platforme za dijeljenje video sadržaja. 

Nova pravila Direktive potiču europsku audiovizualnu produkciju i jamče neovisnost audiovizualnih regulatora, jačaju zaštitu maloljetnika te stavljaju naglasak na borbu protiv govora mržnje u cjelokupnom audiovizualnom sadržaju. 

Nova Direktiva dodatno promovira europska djela garantirajući udio od 30% europskih djela u katalozima pružatelja usluga na zahtjev te zadržava načelo zemlje porijekla kao osnove regulacije audiovizualnih medija u zemljama članicama EU, uz pojašnjenja vezana uz pitanja primjene pravila pojedine zemlje u pojedinim slučajevima. 

Andrus Ansip, potpredsjednik Europske komisije zadužen za Jedinstveno digitalno tržište i povjerenica Mariya Gabriel, zadužena za Digitalno gospodarstvo i društvo, pozdravili su izglasavanje ovog dokumenta: „Europa treba audiovizualna pravila prilagođena promjenjivom audiovizualnom okruženju. Svi dionici sada će biti dio pravednijeg regulativnog okruženja, u kojem su Europljani, posebice djeca, bolje zaštićeni od govora mržnje i štetnog sadržaja i u kojem europska produkcija može doživjeti procvat.“ 

Idući korak je odobrenje revidirane Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama od strane Europskog vijeća u idućih nekoliko tjedana, prije njezinog stupanja na snagu krajem ove godine. Nakon formalnog odobrenja, zemlje članice EU imat će razdoblje od 21 mjeseca za transpoziciju nove Direktive u svoje nacionalno zakonodavstvo.