Bespovratna sredstva za sufinanciranje projekata usmjerenih približavanju javnosti rada Europskog parlamenta – rok za prijave 15. 12. 2014.

Glavna uprava za komunikaciju Europskog parlamenta objavila
je poziv za prijedloge za partnerstva u okviru svoje financijske
potpore komunikacijskim aktivnostima usmjerenima podizanju javne
svijesti i poticanju širokog javnog interesa za proces donošenja
odluka u Europskom parlamentu.

Poziv je usmjeren na paneuropske, nacionalne, regionalne i
lokalne organizacije koje proizvode televizijski, radijski i
internetski sadržaj ili se bave organizacijom događaja. Prijave
za partnerstva podnose se elektronički na engleskom jeziku i
šalju do 15. prosinca 2014. u ponoć.

Također je objavljen posebni poziv za prijedloge za bespovratna
sredstva, koji se moraju podnijeti elektroničkim putem, zaključno
do 15. siječnja 2015. U posebnom pozivu poseban se fokus daje na
pitanje europske mladeži.

Napominjemo da je uvjet za prijavu na poseban poziv za prijedloge
za bespovratna sredstva prethodna prijava za partnerstvo do
15.12.2014. ili uspješna prethodna prijava za potpisivanje
okvirnog partnerskog sporazuma s glavnom upravom za komunikacije
EP-a.

Više informacija možete pronaći na ovome linku:
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/hr/00beb2559e/Grants.html
,
a za dodatna pitanja obratite se na e-mail adresu: [email protected]
ili Uredu za informiranje Europskog parlamenta u Republici
Hrvatskoj [email protected]
(01/4880-280).