Fond za pluralizam

Kome se sve mogu dodijeliti sredstva Fonda?

Sredstva Fonda mogu se dodijeliti nakladnicima televizije i
radija na lokalnoj i regionalnoj razini, nakladnicima neprofitne
televizije i radija, neprofitnim pružateljima medijskih usluga iz
članka 19. i 79. ZEM-a, neprofitnim pružateljima elektroničkih
publikacija te neprofitnim proizvođačima audiovizualnog i
radijskog programa.

 Što je neprofitni pružatelj medijskih
usluga?

 Neprofitni pružatelj medijskih usluga je pravna osoba
upisana u sudski ili drugi propisani registar u Republici
Hrvatskoj i u Registar neprofitnih organizacija Ministarstva
financija.

 Koju dokumentaciju trebam dostaviti da bi dobio
status neprofitnog pružatelja elektroničkih publikacija ili
neprofitnog proizvođača?

 Pružatelji elektroničkih publikacija trebaju
dostaviti:

–          obrazac
za prijavu elektroničkih publikacija koji se nalazi u rubrici –
Upute, zahtjevi i obrasci

–          izvadak
iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra

–          završni
financijski račun koji prethodi godini u kojoj se traži upis

–          izvadak
iz Registra neprofitnih organizacija Ministarstva financija
(izvadak iz registra čini potvrda izlistana (isprintana) sa
stranica Registra s podacima o neprofitnoj organizaciji dobivena
nakon pretrage Registra)

 

Proizvođači audiovizualnog i/ili radijskog programa trebaju
dostaviti:

–          zahtjev
za upis

–          izvadak
iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra

–          završni
financijski račun koji prethodi godini u kojoj se traži upis

–          izvadak
iz Registra neprofitnih organizacija Ministarstva financija
(izvadak iz registra čini potvrda izlistana (isprintana) stranica
Registra s podacima o neprofitnoj organizaciji dobivena nakon
pretrage Registra)

 Kada se isplaćuju sredstva Fonda?

Sredstva Fonda se u iznosu od 80% isplaćuju nakon provedenog
natječaja i potpisanog ugovora. Preostalih 20% iznosa isplaćuje
se nakon izvršenog pravdanja. Napominjemo da je
nakladnik/pružatelj medijske usluge  koji ne izvrši ili nije
u mogućnosti opravdati sredstva u obvezi vratiti prethodno
uplaćeni iznos.