Zapisnik s 59-13 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 30. listopada 2013.

Zapisnik 59-13