Zapisnik s 58-13 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 29. listopada 2013.

Zapisnik 58-13