Zapisnik s 57-13 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 18. listopada 2013

Zapisnik 57-13