Zapisnik s 56-14 sjednice Vijeća održane dana 16. prosinca 2014.

Zapisnik s 56-14 sjednice
Vijeća održane dana 16. prosinca 2014.

DNEVNI RED 

  1. Nadzor nad radom nakladnika
  2. Razno