Logo
  • hr
  • en

Zapisnik s 5-20 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 5. veljače 2020.

DNEVNI RED

  1. Ovjera zapisnika
  2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  3. Zahtjev HRT-a za davanjem suglasnosti na pravila sudjelovanja u nagradnoj igri u emisiji „The Voice Hrvatska“
  4. Odabir ponude u predmetu nabave izrade audiovizualnih spotova za kampanju Žene i mediji
  5. Razno