Zapisnik s 47-18 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 19. prosinca 2018.

Zapisnik s 47-18 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 19. prosinca 2018.  

DNEVNI RED 

  1. Ovjera Zapisnika
  2. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  3. Prijedlog Javnog natječaja broj 01/18 za raspodjelu sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija – neprofitnih pružatelja elektroničkih publikacija, neprofitnih proizvođača audiovizualnih i radijskih programa za 2019. i 2020. godinu
  4. Utvrđivanje formalnih uvjeta ponuda pristiglih na Obavijest o namjeri davanja koncesije broj 05/18 za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija
  5. Prijedlog odluke vezano za privremeno eksperimentalno emitiranje u digitalnoj radiodifuziji radijskog programskog kanala u tehnologiji DAB+
  6. Prijedlog odluke o davanju dopuštenja društvu Euro komunikacije d.o.o. za satelitski, internetski, kabelski prijenos i druge dopuštene oblike prijenosa audiovizualnog programa za kanal samobor.tv
  7. Prijedlog odluke o upisu Udruge BURRA kao neprofitnog proizvođača televizijskog programa u Knjigu neprofitnih proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa
  8. Prijedlog odluke o upisu, odbijanju upisa i ispisu pružatelje elektroničkih publikacija u Knjigu pružatelja
  9. Prijedlog odluke o otpisu i donaciji upotrebljivih osnovnih sredstava
  10. Razno