Zapisnik s 45-16 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 22. studenoga 2016.

Zapisnik s 45-16 sjednice Vijeća za elektroničke medije, održane dana 22. studenoga 2016.

D N E V N I   R E D:

  1. Otvaranje ponude pristigle na Obavijest broj 04/16 o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija
  2. Ovjera zapisnika
  3. Nadzor nad radom pružatelja medijskih usluga
  4. Zahtjev trgovačkog društva Maxsport Media d.o.o. za davanjem dopuštenja temeljem članka 19. ZEM-a
  5. Zahtjev Udruge Mistična bića za davanjem dopuštenja temeljem članka 79. ZEM-a kao neprofitni pružatelj
  6. Zahtjev Udruge Mistična bića za upis u Knjigu neprofitnih proizvođača audiovizualnog programa kao neprofitni proizvođač
  7. Prijedlog odluke o pokretanju postupka javne nabave usluge tehničke pomoći za izradu studije društvenog utjecaja Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija za razdoblje od 2013. – 2015.
  8. Razno

    a) prijedlog odgovora Udruzi Slobodni filozofski